Ing. Peter Tatranský, PhD.
kandidát na starostu a poslanca

Ing. Peter Tatranský, PhD.

kandidát na starostu
a poslanca obce Častá
za KDH

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať,
a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

/Lk 12,48/
Vážení občania, kamaráti, priatelia,

novembrové komunálne voľby pomaly klopú na dvere a my opäť stojíme pred rozhodnutím koho voliť a komu zveriť svoju dôveru. Treba si uvedomiť, že na starostu sa dnes kladú väčšie nároky ako kedysi. Moderný starosta by mal držať krok s modernou dobou a vedieť využívať dnešný spôsob komunikácie a vyhľadávania informácií prostredníctvom PC a internetu. Mal by mať dobré organizačné schopnosti, prehľad, byť komunikatívny a všestranne vzdelaný. Už nestačí mať iba chuť čosi zmeniť. Treba využiť všetky dostupné prostriedky k naplneniu tohto cieľa. Dnes, keď starosta lobuje pre obec a odniekiaľ ho „vyhodia dverami, mal by sa vrátiť oknom.“ Práve teraz nastal čas, spraviť pre našu Častú o veľa viac. Povedzme STOP starým štruktúram, pri ktorých už obec nenapreduje. Dajme svoju dôveru a šancu novým, mladým a perspektívnym ľuďom!
http://starosta.euweb.cz
Ing. Peter Tatranský, PhD., tatransky@obec-casta.sk, ICQ: 324257300, Skype: petotatros
© philippus