Ing. Peter Tatranský, PhD.
kandidát na starostu a poslanca

Niečo o mne...

Meno: Peter
Priezvisko: Tatranský
Titul: Ing., PhD.
Rok narodenia: 1979
Rodinný stav: ženatý, jedno dieťa
Vierovyznanie: kresťan katolík
Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

Narodil som sa v Bratislave. Po absolvovaní ZŠ a gymnázia, kde som sa aktívne zúčastňoval študentského života ako spoluorganizátor rôznych spoločenských podujatí, som v januári 2004 úspešne ukončil štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a bol mi udelený titul inžinier v odbore elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo. Pokračoval som v dennom doktorandskom štúdiu na katedre Jadrovej fyziky a techniky, ktoré som úspešne ukončil v roku 2008 a získal som titul "philosophiae doctor".

Zamestnanie:

Momentálne pracujem ako projektový manažér v spoločnosti AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. v Jaslovských Bohuniciach, kde sa aktívne podieľam na riešení domácich a zahraničných projektov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladaní s rádioaktívnym odpadom.

Komunálne a spoločenské aktivity:

 • som poslancom obecného zastupiteľstva v Častej, kde sa aktívne zapájam do diania v obci, podieľam sa na príprave a realizácii nosných projektov (námestie, kanalizácia)
 • štvrtý rok pôsobím vo funkcii predsedu komisie financií, podnikania a cestovného ruchu pracujúcej pri OÚ Častá,
 • som držiteľom certifikátu z cyklu vzdelávanie pre komunálnych politikov, organizovaným Nadáciou Konrada Adenauera v spolupráci s inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť/SGI a Nadáciou Antona Tunegu
 • som členom viacerých občianskych združení pôsobiacich v našej obci: Divadlo na Kolene Častá, Červenokamenské panstvo. V minulosti som pôsobil v OZ MLÁKA (Mládež a deti Karpát), kde som organizoval rôzne podujatia pre deti a mládež (detské letné tábory, opekačky, miništrantské stretnutia, výlety, stanovačky).
 • Zručnosti:

  Ovládam anglický jazyk na komunikatívnej úrovni, zaujímam sa o históriu, prácu s mládežou, kultúru, turistiku, internet. Zo športov sa aktívne venujem zjazdovému lyžovaniu a volejbalu.
  http://starosta.euweb.cz
  Ing. Peter Tatranský, PhD., tatransky@obec-casta.sk, ICQ: 324257300, Skype: petotatros
  © philippus