Ing. Peter Tatranský, PhD.
kandidát na starostu a poslanca

Prečo kandidujem

Mestečko Častá mi od detstva prirástlo k srdcu. Navštevoval som tu starých rodičov, našiel som si priateľov a neskôr som sa rozhodol, že sa tu aj s rodinou usadím natrvalo. Nie je mi ľahostajné, čo sa deje okolo mňa. Každý vidí, čo našej Častej chýba a čo sa dá zlepšiť.

Prosperujúca obec musí stáť na dobrých základoch, ktoré tvoria predovšetkým ľudia. Mladým perspektívnym rodinám treba vytvoriť podmienky, poskytnúť im priestor na výstavbu rodinných domov, aby sa mali kde usadiť, aby ostávali v našej obci, podporiť kvalitné vzdelávanie pre ich deti a zabezpečiť sociálne istoty. Pokračovať vo vytváraní a zlepšovaní podmienok pre činnosť malých a stredných podnikateľov. Podporovať činnosť organizácií združujúcich deti, mládež a športovcov, a tým predchádzať vzniku patologických javov v našej spoločnosti. Skvalitniť podmienky sociálnej starostlivosti o občanov a podporovať aktivity obyvateľov v jeseni ich života.

Ako úspešný predkladateľ viacerých projektov som získal finančné prostriedky na rôzne aktivity v našej obci. Každý, kto so mnou pracoval môže potvrdiť, že mám dobré organizačné schopnosti a viem dotiahnuť veci do úspešného konca. Nie všetko je len ľudská zásluha. Dostal som od Boha mnohé dary, ktoré chcem teraz zúročiť a rozmnožiť v prospech nás všetkých. Je len na vás ako sa rozhodnete. Ja ponúkam seba samého, svoje schopnosti, vysoké pracovné nasadenie, profesionálnosť, odbornosť a dobrý úmysel. Uvedomujem si, že to nebude ľahké. Nesľubujem nemožné a verím, že výsledky prídu v správnom čase.

Ako poslanec OZ som za štyri roky prenikol do komunálnej politiky našej obce. Viem o problémoch, ktoré tu sú a treba ich akútne riešiť. Je potrebné zlepšiť vzťahy medzi obcou a školu. O problémoch treba otvorene hovoriť, vedieť ich presne pomenúvať a hlavne hľadať spoločné riešenia prijateľné pre obe strany.

V obci máme aj obyvateľov, ktorí sú nespokojní s tým, čo sa tu deje. Obviňujú poslancov a OÚ z toho, že za posledné roky sa tu nič nedeje a že Častá je vraj „najškaredšia obec v našom okolí“. Osobne si myslím, že to nie je vôbec pravda. Stačí sa pozrieť na veľké i menšie investície, ktoré sme realizovali v posledných rokoch. Osobne si myslím, že Častá má veľkú šancu stať sa atraktívnou obcou pre turistov, ale aj jej súčasných i budúcich obyvateľov. Rád by som vysvetlil, že napríklad projekt námestia sa pripravoval tri roky. Vyhlásenie výzvy, spracovanie architektonického projektu, žiadosti o stavebné povolenie, predloženie žiadosti o financie, schválenie žiadosti a samotná realizácia sú procesy náročné na čas a treba im venovať náležitú pozornosť. Niektoré veci sa dajú urýchliť, ale nie vždy. Treba prejsť „byrokratickým procesom“ a nádejať sa že náš zámer bude podporený. Preto tvrdím, že výsledky prídu v správnom čase. Jasné, že občania vidia iba obdobie samotnej realizácie projektu a to, čo je predtým, nevidia. Ale práve to je to najdôležitejšie a časovo najnáročnejšie. Rozpočet obce neponúka veľké možnosti na realizáciu zmien. Preto vo veľkých investíciách sme odkázaní na projekty a grantové programy. Situácia pre Častú je o to horšia, že sa nachádza v Bratislavskom kraji, kde sú možnosti čerpania financií z grantov značne obmedzené v porovnaní s ostatnými krajmi. Preto našou jedinou šancou je zapájať sa do zverejnených výziev na projekty, podľa možnosti v čo najväčšom rozsahu. Aby sme ako obec boli schopní reagovať na aktuálne výzvy, musíme byť flexibilní, vedieť sa rýchlo zorientovať v danej problematike a mať znalosti zo spracovávania výziev. Bez dobrých manažérskych schopností vrcholných predstaviteľov obce naša Častá len ťažko bude môcť napredovať.

http://starosta.euweb.cz
Ing. Peter Tatranský, PhD., tatransky@obec-casta.sk, ICQ: 324257300, Skype: petotatros
© philippus